Facebook Partner Hestia Rzetelna Firma
Sanok, Pl. Św. Michała 3, tel. 13 46 38 188, fax. 13 46 42 280

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek 7.30-17.00
Sobota 7.30–12.00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Bolesława Witkowska, jako administrator Pani/Pana danych osobowych w  Witkowska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, ul. Plac św. Michała 3, 38-500 Sanok, informuje, że:

- Kontakt do Administratora: witkowska-ubezpieczenia@wp.pl; tel.: 608304559;
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Sylweriusz Gaszczyk, inspektor@infomedis.pl; tel.: 605121016;
- Państwa dane przetwarzane będą w  celu przygotowanie ofert ubezpieczeniowych, przechowywanie danych do późniejszego wykorzystania dla przypomnienia o  wznowieniu polis, informowania o  ratach i  zaległościach, sprzedażach, cesjach, zwrotach składek i  pomocy w  zgłaszaniu, szkód otrzymywania za pośrednictwem telefonii, telefonii komórkowej, powiadomienia SMS, e-mail, poczty tradycyjnej informacji dotyczących działalności, usług i  produktów oferowanych przez Witkowska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach.
- W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie, prawo do zapomnienia;
- Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany i  nie będą profilowane;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i  EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);
- Dane pozyskane w  niniejszej zgodzie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i  zgodnie z  treścią ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych (RODO);
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, przepisów prawa, oraz wynikających z  ich tytułu roszczeń, lub do wycofania zgody;
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych (RODO) z  dnia 27 kwietnia 2016 r.


 Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenia AC Sanok tel. 13 463 81 88 OC Plac św. Michała 3 Najtańsze ubezpieczenia tel. 13 463 81 88 ubezpieczenia OC AC NNW Plac św. Michała 3 Sanok Plac św. Michała 3 Hestia Ubezpieczenia Najtańsze ubezpieczenia Ubezpieczenie domu Ubezpieczenia
Ubezpieczenia - Witkowska
Pl. Św. Michała 3Sanok 38-500
Phone: 13 46 38 188, 608 304 559