Facebook Partner Hestia Rzetelna Firma
Sanok, Pl. Św. Michała 3, tel. 13 46 38 188, fax. 13 46 42 280

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek 7.30-17.00
Sobota 7.30–12.00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Bolesława Witkowska, jako administrator Pani/Pana danych osobowych w  Witkowska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, ul. Plac św. Michała 3, 38-500 Sanok, informuje, że:

- Kontakt do Administratora: witkowska-ubezpieczenia@wp.pl; tel.: 608304559;
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Sylweriusz Gaszczyk, inspektor@infomedis.pl; tel.: 605121016;
- Państwa dane przetwarzane będą w  celu przygotowanie ofert ubezpieczeniowych, przechowywanie danych do późniejszego wykorzystania dla przypomnienia o  wznowieniu polis, informowania o  ratach i  zaległościach, sprzedażach, cesjach, zwrotach składek i  pomocy w  zgłaszaniu, szkód otrzymywania za pośrednictwem telefonii, telefonii komórkowej, powiadomienia SMS, e-mail, poczty tradycyjnej informacji dotyczących działalności, usług i  produktów oferowanych przez Witkowska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach.
- W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie, prawo do zapomnienia;
- Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany i  nie będą profilowane;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i  EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);
- Dane pozyskane w  niniejszej zgodzie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i  zgodnie z  treścią ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych (RODO);
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, przepisów prawa, oraz wynikających z  ich tytułu roszczeń, lub do wycofania zgody;
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych (RODO) z  dnia 27 kwietnia 2016 r.


 Ubezpieczenie samochodu tel. 13 463 81 88 Hestia Sanok Najtańsze ubezpieczenia Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenia OC tel. 13 463 81 88 Witkowska Sanok Hestia Hestia Ubezpieczenie samochodu Witkowska Sanok Najtańsze ubezpieczenia Ubezpieczenie samochodu
Ubezpieczenia - Witkowska
Pl. Św. Michała 3Sanok 38-500
Phone: 13 46 38 188, 608 304 559