Facebook Partner Hestia Rzetelna Firma
Sanok, Pl. Św. Michała 3, tel. 13 46 38 188, fax. 13 46 42 280

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek 7.30-17.00
Sobota 7.30–12.00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Bolesława Witkowska, jako administrator Pani/Pana danych osobowych w Witkowska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, ul. Plac św. Michała 3, 38-500 Sanok, informuje, że:

- Kontakt do Administratora: witkowska-ubezpiczenia@wp.pl; tel.: 608304559;
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@infomedis.pl; tel.: 605121016;
- Państwa dane przetwarzane będą w celu przygotowanie ofert ubezpieczeniowych, przechowywanie danych do późniejszego wykorzystania dla przypomnienia o wznowieniu polis, informowania o ratach i zaległościach, sprzedażach, cesjach, zwrotach składek i pomocy w zgłaszaniu, szkód otrzymywania za pośrednictwem telefonii, telefonii komórkowej, powiadomienia SMS, e-mail, poczty tradycyjnej informacji dotyczących działalności, usług i produktów oferowanych przez Witkowska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach.
- W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do zapomnienia;
- Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);
- Dane pozyskane w niniejszej zgodzie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, przepisów prawa, oraz wynikających z ich tytułu roszczeń, lub do wycofania zgody;
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ubezpieczenia OC AC NNW Ubezpieczenie samochodu Sanok Ubezpieczenia ubezpieczenia OC AC NNW Plac św. Michała 3 AC Sanok OC ubezpieczenia OC AC NNW Plac św. Michała 3 Plac św. Michała 3 Ubezpieczenia Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenie domu Ubezpieczenia AC Ubezpieczenie samochodu
Ubezpieczenia - Witkowska
Pl. Św. Michała 3Sanok 38-500
Phone: 13 46 38 188, 608 304 559