Sanok, Pl. Św. Michała 3
tel. 13 46 38 188, fax. 13 46 42 280

Zapraszamy
Poniedziałek - piątek 7.30 - 17.00
Sobota 7.30 – 12.00

Informacja dla wszystkich właścicieli powyżej 1ha gruntów:

U nas ubezpieczysz swoje gospodarstwo korzystając z dodatkowej zniżki nawet -25%!

Proponujemy sprawdzić dotychczasowe ubezpieczenie (obowiązkowe rolne)

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),

 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,

 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),

 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),

 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),

 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.
   
        Zalety:
  • szeroki zakres ubezpieczeń
  • niższa cena nawet do 25% za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
  • formalności załatwiane u klienta w domu
  • odroczony termin płatności
  • ubezpieczamy na realne wartości

 

Copyrights (c) 2013. Ubezpieczenia Sanok - Witkowska - Projekt i Wykonanie GFX Studio