Sanok, Pl. Św. Michała 3
tel. 13 46 38 188, fax. 13 46 42 280

Zapraszamy
Poniedziałek - piątek 7.30 - 17.00
Sobota 7.30 – 12.00

Informacja dla wszystkich właścicieli powyżej 1ha gruntów:

U nas ubezpieczysz swoje gospodarstwo korzystając z dodatkowej zniżki nawet -25%!

Proponujemy sprawdzić dotychczasowe ubezpieczenie (obowiązkowe rolne)

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),

 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,

 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),

 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),

 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),

 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.
   
        Zalety:
  • szeroki zakres ubezpieczeń
  • niższa cena nawet do 25% za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
  • formalności załatwiane u klienta w domu
  • odroczony termin płatności
  • ubezpieczamy na realne wartości

 

Specjalna oferta wraz z zaproszeniem do naszego biura dla:

- adwokatów,
- radców prawnych,
- notariuszy,
- komorników sądowych,
- pośredników w obrocie nieruchomościami,
- biur rachunkowych i biegłych księgowych

Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich prowadzących działalność zawodową, czyli osób fizycznych wykonujących zawód, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Polisa daje ubezpieczonemu:

ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu (prowadzeniem działalności zawodowej),
większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany,
szeroki katalog klauzul dodatkowych; możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta,
ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

 

www.pzu.pl

 

OFERTA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA  OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY    w zakresie OC ZAWODU /

 

NP. RATOWNICY MEDYCZNI, DYSPOZYTORZY  MEDYCZNI, SANITARIUSZE i inni /

 

dla osób zatrudnionych na umowę o pracę , umowę zlecenie , kontrakt  z NZOZ

 

1 -proponujemy ubezpieczenie tzw. dobrowolne zgodne z OWU   /ogólnymi warunkami ubezpieczeń /  nasze biuro proponuje wybór  ofert PZU i  INTERPOLSKA.

 

SUMA UBEZPIECZENIA DO UZGODNIENIA od 25 000 euro .

 

SKŁADKA ZALEŻY OD SUMY UBEZPIECZENIA I RODZAJU WYKONYWANEGO ZAWODU.

 

                                                                                                                    

2- ubezpieczenie obowiązkowe.  dla   podmiotów / działalność gospodarcza / ,które posiadają umowę z NFZ.

 

Zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW  z    dnia. 22.12.2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

 SUMA UBEZPIECZENIA :   30 000  EURO  na jedno  i 150 000  EURO na wszystkie zdarzenia

 

Składka zależy   np. od miejsca świadczenia usług  np. lecznictwo ambulatoryjne,stacjonarne i całodobowe.

                                     

 

PROPONUJEMY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE dla FIRM oraz klientów indywidualnych .TABELA PRZEDSTAWIA ZAKRESY , SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKI / DOT. OSÓB INDYWIDUALNYCH. / W ubezpieczeniach grupowych SKŁADKI SĄ NEGOCJOWANE I ZALEŻĄ OD ILOŚCI OSÓB OBJĘTYCH OCHRONĄ.

 

Oferujemy ubezpieczenie NNW dla każdego klienta!

Copyrights (c) 2013. Ubezpieczenia Sanok - Witkowska - Projekt i Wykonanie GFX Studio