FacebookGoogle+
Sanok, Pl. Św. Michała 3, tel. 13 46 38 188, fax. 13 46 42 280

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek 7.30-17.00
Sobota 7.30–12.00

Informacja dla wszystkich właścicieli powyżej 1ha gruntów:
U nas ubezpieczysz swoje gospodarstwo korzystając z dodatkowej zniżki nawet -25%!

Proponujemy sprawdzić dotychczasowe ubezpieczenie (obowiązkowe rolne)

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne
Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

Dobrowolne ubezpieczenie rolne
Ubezpieczeniem mogą być objęte:
-zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
-pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
-sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
-materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
-ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
-ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
-następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Zalety:
-szeroki zakres ubezpieczeń
-niższa cena nawet do 25% za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
-formalności załatwiane u klienta w domu
-odroczony termin płatności
-ubezpieczamy na realne wartości

dla rolników
01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png18.png
Ubezpieczenia - Witkowska
Pl. Św. Michała 3Sanok 38-500
Phone: 13 46 38 188, 608 304 559